תקנון ומדיניות ביטולים

בעת הזמנת המשחק תשולם מקדמה בסך של 100 ש”ח.

התשלום מתבצע באמצעות מערכת מאובטחת וחברת סיסטורס מתחייבת כי כל פרטי הלקוחות שיוזנו באתר יישארו פרטיים ולא יועברו לצד ג’.

תשלום המקדמה מבטיח את קיומו של המשחק, ולאחר ביצוע התשלום יקבל הלקוח הודעה המאשרת את קביעתו של המשחק. במידה ולא תשולם המקדמה כאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המשחק.

במידה והמשחק יבוטל מסיבות השמורות עם החברה, סכום המקדמה ששולם על ידי מזמין המשחק יוחזר לאלתר באופן אוטומטי.

ביטול משחק יתאפשר עד 24 שעות לפני מועד המשחק ללא עלות.

כל ביטול מאוחר יותר יוביל לחיוב של 100 ש”ח.

משתתפים עד גיל 13 נדרשים בליווי מבוגר.

קבוצת ילדים מתחת לגיל 13 לא ייכנסו למשחק ללא ליווי של מבוגר  (קבוצה של 4 שחקנים לפחות). על המלווה ייגבה תשלום של מחצית מהמחיר עבור שחקן .